Přejít k hlavnímu obsahu

Švédsko na cestě ke statusu nekuřácké země

Švédové umírají na rakovinu plic výrazně méně než kdekoli jinde v Evropě. Podle uznávaného experta Karla Fagerströma je to tím, že v zemi v posledních čtyřiceti letech výrazně narostla na úkor cigaret spotřeba švédské speciality snusu, tabáku, který se rozpouští v ústech. Ten je ale jinde v EU zakázán jako karcinogenní látka. Fagerström to uvedl na konferenci pořádané Mezinárodní asociací pro kontrolu tabáku a snižování rizik (SCOHRE). Dále kromě jiného zaznělo, že sazby spotřební daně na tabákové výrobky a jejich alternativy by měly zohledňovat míru jejich škodlivosti vůči lidskému zdraví.

Tato země je na cestě k poklesu prevalence kouření tabáku pod 5 % v nadcházejících měsících. Toto je úroveň, pod kterou bude země oficiálně považována za „Smoke Free“.

Švédsko bylo úspěšné při zavádění strategií snižování škod způsobených tabákem prostřednictvím propagace bezdýmných tabákových výrobků snus. Snus je druh bezdýmného tabáku, který se používá orálně a je umístěn mezi rty a dásně. Je obecně považován za méně škodlivý než kouření a je spojován s nižší mírou rakoviny plic a dalších onemocnění souvisejících s tabákem. Ve Švédsku je užívání snusu rozšířené, přičemž tento produkt pravidelně používá přibližně 20 % populace. Prevalence kouření ve Švédsku je ve srovnání s jinými zeměmi také relativně nízká, kouří zde pouze necelých 10 % populace.

Snus

Švédská vláda sehrála důležitou roli při prosazování užívání snusu v rámci strategie snižování škod způsobených tabákem. Snus je například vyňat ze zákazu kouření na veřejných místech a je široce dostupný v obchodech po celé zemi. Úspěch strategií snižování škod způsobených tabákem ve Švédsku byl připisován řadě faktorů, včetně dostupnosti bezpečnější alternativy ke kouření, silnému poselství veřejného zdraví, které zdůrazňuje škodlivost kouření, a kulturní akceptaci bezdýmného tabáku. Celkově švédské zkušenosti se snižováním škod způsobených tabákem demonstrují potenciální přínosy podpory bezpečnějších alternativ ke kouření a zdůrazňují význam komplexních strategií veřejného zdraví, které se zabývají základními příčinami užívání tabáku.

Experti na veřejné zdraví zveřejnili novou významnou zprávu u příležitosti přiblížení se Švédsku k historickému milníku stát se první evropskou zemí „bez kouře“.

V této zprávě je diskutován nejen snus, ale také další možnosti THR, které nyní zahrnují i vapingové produkty.

Tento postoj přijetí přenesli Švédové také do nových, modernějších a méně škodlivých beztabákových výrobků, které přišly na trh v posledním desetiletí. Nástup vapingu (e-cigaret) v roce 2015 a nově i orální nikotinové sáčky v roce 2018 vedly k tomu, že míra kouření ve Švédsku nadále rychle klesá. Průzkum Eurobarometru z roku 2015 zjistil, že 7 % Švédů vyzkoušelo vaping, do roku 2020 toto číslo vzrostlo na 12 %. Mezitím se míra kouření v zemi snížila o více než polovinu, z 11,4 % v roce 2012 na pouhých 5,6 % v roce 2022. Švédská zkušenost s eliminací kouření a získáním souvisejících výhod snížení úmrtnosti a nemocnosti související s kouřením tabáku přesvědčivě dokazuje, že nejlepším udržovaným tajemstvím při kontrole tabáku je učinit méně škodlivé alternativní produkty dostupnými pro dospělé kuřáky, přijatelnými a cenově dostupnými. Švédské zkušenosti jsou darem globálnímu veřejnému zdraví a potenciálně jedním z největších průlomů v boji proti nepřenosným nemocem (NCD). Pokud bude replikována v jiných zemích, může jen během příštích dvou desetiletí zachránit desítky milionů životů.

Oceňujeme vyvážený přístup, který Švédsko zaujalo, pokud jde o snižování škod způsobených tabákem, a doufáme, že k podobným krokům postupně dospěje i zbytek světa. Kouření by mohlo být skutečně minulostí, pokud by všechny orgány veřejného zdraví následovaly tuto cestu zachraňující životy.  E-cigarety používají ve Švédsku od roku 2015 a nikotinové sáčky od 2018. Oboje uvádí jako prostředek, díky němuž počet kuřáků stále klesá.

Švédsko: zdroj