Přejít k hlavnímu obsahu

Jednorázové elektronické cigarety, škodná pro vaping?

Na trhu elektronických cigaret nalezneme nepřeberné množství zařízení, od základních pod systémů a nejjednodušších all-in-one e-cigaret, přes atomizery na žhavicí hlavy až po přestavitelné atomizery pro osazení spirálkou či meshovým pletivem a vatou. Samostatnou skupinou jsou pak jednorázové elektronické cigarety, které jsou určené k okamžitému použití bez nutnosti jakékoliv další uživatelské obsluhy, a proto mohou být vhodnou vstupní branou do světa vapování. Je tomu ale opravdu tak?

Joyetech (VAAL) Q-Bar, Dinner Lady Vape Pen, Nasty Fix, IVG Bar Plus, Elf Bar, Nick One a mnoho dalších. Všechny mají společné znaky. Jsou určené na pouze jediné použití a po jejich “spotřebování” se ze zařízení stává jen špatně recyklovatelný odpad. Zde se dostáváme k prvnímu negativu. Popularita jednorázových e-cigaret je velmi vysoká a jejich výroba je neekologická. Tělo zařízení je z plastu, uvnitř se nachází článek, vata napuštěná e-liquidem, spirálka, podtlakový senzor a dioda. Po použití jednorázové e-cigarety by bylo vhodné ji rozebrat a její části vytřídit, což ovšem jednak má svá bezpečnostní rizika, druhak to prakticky není možné, jen si představte, jak bychom mohli po každém konzumentu jednorázové cigarety chtít, aby třeba i několikrát za den rozebíral její útroby za účelem ekologické likvidace odpadu.

enviromental

Nedílným tématem v problematice elektronických jednorázových cigaret je tedy ekologie.

Dopad výroby, obnovitelnost a likvidace těchto zařízení je znepokojující. Je zde použito velké množství plastu, elektronické součástky, dráty a syntetická či organická vata. To samozřejmě má neblahý vliv na životní prostředí, tuny plastů jsou škodlivé pro naši planetu a jejich možnost recyklace je různá, stejně tak je tomu u elektroniky včetně světelných diod a také u článků, kterými jsou e-cigarety napájeny. Drátky a vata jsou po použití zařízení pouhým odpadem. 

Jako druhotný problém lze považovat ekonomickou nevýhodnost. Průměrná pořizovací cena jednorázové e-cigarety je 150,- Kč, což je také průměrná cena, za kterou lze koupit krabičku tabákových cigaret běžných značek. Při spotřebě jedné jednorázové e-cigarety denně je měsíční výdaj cca 4.500,- korun a to není malá částka.

Proto je velmi vhodné jednorázové cigarety užívat jen jako možnost vyzkoušení vhodné alternativy k tabákovým cigaretám a nebo jako záložní zařízení pro případy nouze.

Z dlouhodobého hlediska jsou ale tato zařízení značně finančně nákladná a z environmentálního hlediska velmi nešetrná.

scale

Další faktor, který se hodí zmínit, je nepříliš velká rozmanitost příchutí a špatná informovanost spotřebitele o konkrétních materiálech žhavicích spirálek a o složení a přesných poměrech chemických látek v e-liquidu. Na trhu nalezneme širokou škálu deklarovaného množství obsaženého nikotinu, v drtivé většině případů přesněji nikotinové soli, od 0 mg až po nejvyšší legislativou povolené množství 20 mg na jeden mililitr. Výběr příchutí je ve srovnání s možnostmi, které nabízí plnohodnotný vaping, poněkud omezený. K dostání jsou zejména populární ovocné mixy či jednodruhové příchutě, výrobci nabízí i chutě s chladivým efektem, napodobeniny mléčných koktejlů, ovocných limonád, žvýkaček či bonbonů, různé kombinace tabáku nebo třeba kávy. Ovšem výsledná kvalita chuti není nijak enormní, i přes nedostatek informací o složení e-liquidů v jednorázových cigaretách lze snadno předpokládat, že se jedná o základní syntetická a nikoliv prémiová aromata.

Jsou tedy jednorázové e-cigarety problém a ohrožení pro vaping, které kuřákům cigaret nepomohou s kouřením přestat?

Ano i ne. Z pohledu kuřáka, který se o vaping dosud nezajímal a je tedy v tomto směru absolutní laik, jsou jednorázovky buď odrazovým můstkem nebo zabijákem touhy se pyro cigaret zbavit. Jsou totiž jen dvě možnosti, jak vyzkoušení jednorázové e-cigarety může kuřák, který hledá alternativu tabáku, zhodnotit. Pokud si zvolí svou oblíbenou příchuť, která ho bude “bavit“ a pokud deklarovaná síla nikotinu uspokojí jeho potřeby, existuje velká pravděpodobnost, že si jednorázovou e-cigaretu koupí opakovaně. Z dlouhodobého hlediska užívání e-cigaret je pak nasnadě, že si takový člověk bude chtít pořídit klasickou plnitelnou e-cigaretu ve specializované prodejně. Na druhou stranu je ale obtížné správně odhadnout, kolik miligramů nikotinu uspokojí naše individuální potřeby a nejrůznější prodejci (nejen jednorázových) e-cigaret jsou více i méně zkušení a schopní s výběrem kvalitně poradit.

Pokud si neznalý uživatel zvolí nízký nebo naopak vysoký obsah nikotinu, bude cigaretu považovat za nedostatečnou či nekvalitní alternativu, která mu nepomůže přestat kouřit. Při příliš nízkému obsahu nikotinu bude mozek “volat“ po dostatečně vysoké dávce a účel nahradit pyro cigarety tak nebude splněn. V druhém případě je možné, že bude síla nikotinu příliš vysoká a kuřák po několika potazích může vnímat bolestivost hlavy, bušení srdce nebo nevolnost žaludku, a to z důvodu eventuálního předávkování nikotinem kvůli jeho nevhodně zvolené síle. To samozřejmě zapříčiní uživatelův špatný dojem z vapování a může kuřáka klidně i definitivně od e-cigaret odradit.

Obecně tedy můžeme říci, že se jednorázové elektronické cigarety mohou stát dobrou vstupní branou k méně škodlivému kouření, ale současně také vlivem své unifikovanosti nemusí být dostatečně vyhovující širšímu spektru uživatelů.

S přihlédnutím k tomu, že budou koncovými spotřebiteli využívány jako prostředek k vyzkoušení méně škodlivé alternativy kouření a nebo poslouží jako záložní zařízení vaperům, jsou vlastně jednorázové e-cigarety produkty s dobrým účelem.

Je ale třeba mít na paměti, že jejich používání dlouhodobě a ve velkém množství není ekonomicky ani environmentálně příliš vhodné. Pro zvídavější jedince, kterým nevadí do vyzkoušení krás vapingu investovat částku odpovídající ceně zhruba šesti jednorázovek, by bylo vhodnější rovnou navštívit specializovanou prodejnu elektronických cigaret a svou cestu za lepším zdravím začít právě tam.