Přejít k hlavnímu obsahu

Podcast : E-cigarety jsou tou nejlepší volbou pokud chcete přestat kouřit

Jamie Hartmann-Boyce a Nicola Lindson z Oxford university ve svém podcastu "Lets talk e-cigarettes" diskutují o nových důkazech z oblasti výzkumu e-cigaret. V dubnové epizodě Jamie Hartmann-Boyce hovoří s odborným asistentem onkologického oddělení Lékařské fakulty Georgetownské univerzity, Washington DC, USA Alexanderem Libertem.

Alex Liber svým posluchačům popisuje svou práci na pomezí trhů, veřejné politiky a veřejného zdraví. Mluví o globálním výzkumu, o daňové a cenové politice a o kontrole tabáku.  Hovoří o tom, proč různé země reagují odlišně a tvoří svou tabákovou politiku každý po svém, proč je kontrola tabáku vnímána jako boj v oblasti obchodu a zdraví. Diskutuje o potřebě komparativního regulačního jazyka, o různých zásadách týkajících se e-cigaret přijatých po celém světě. 

Pojďme se podívat na příchutě

Alex vypráví o své práci na které pracuje se svými kolegy z Georgetownu a University of Michigan. Práce se zabývá potencionálními dopady zákazu prodeje mentolových cigaret ve Spojených státech.  Podíval se na údaje o prodeji mentolových cigaret v Polsku. Uvádí, že ačkoli podíl prodeje mentolových cigaret klesl v Polsku o 30 %, prodej cigaret celkově neklesl. Vysvětluje, že tabákové společnosti dokázaly přeměnit své kuřáky mentolových cigaret na kuřáky cigaret se standardní příchutí prostřednictvím zákazu. Alex také diskutuje o práci zaměřené na zákazy příchutí e-cigaret  v USA. 

Cochrane review

Jamie a Nicola nás také v dubnovém podcastu informují o pravidelné rešerši literatury.  Jejich dubnové pátrání po vědeckých důkazech upozorňuje na nové probíhající studie. Studie, které jsme našli,  budou zahrnuty do aktualizací Cochrane review.

Cochrane Tobacco Addiction Group je vysoce respektovaná nezávislá organizace, která přezkoumává všechny důkazy bez ohledu na výsledek. Posuzuje i míru důvěryhodnosti jednotlivých zjištění a zohledňuje je ve svých závěrech. Práce, kterou skupina dělá v oblasti pro závislost na tabáku, se následně promítá do rozhodovacích procesů zaměstnavatelů, odborníků v oblasti veřejného zdraví a národních politiky ve Velké Británii.

Cochrane Tobacco Addiction Group provádí pravidelný měsíční přehled studií zabývajících se používáním elektronických cigaret, které lidem pomáhají přestat kouřit. Skupina vydala aktualizovaný briefing duben 2022, který obsahuje všechny nové informace publikované v recenzovaných časopisech.

Výzkumníci zodpovědní za práci skupiny vysvětlují, proč je to důležité:

Přestat kouřit snižuje riziko vzniku rakoviny plic a dalších onemocnění. Pro mnoho lidí je to ale těžké. Chceme zjistit, zda e-cigarety mohou pomoci a zda lidé, kteří je používají, pociťují nějaké nežádoucí účinky. Každý měsíc hledáme studie, které se zabývají používáním elektronických cigaret k tomu, aby lidem pomohly přestat. Hledáme randomizované kontrolované studie, ve kterých se o léčbě, kterou lidé dostávali, rozhodovalo náhodně. Tento typ studie obvykle poskytuje nejspolehlivější důkazy o účincích léčby. 

Nejnovější aktualizace Cochrane review obsahuje 61 studií

Studie, které vědci zkoumali, porovnávaly elektronické cigarety s nikotinovou substituční terapií (například náplastmi nebo žvýkačkami), s léky na odvykání kouření (vareniklin), s nenikotinovými e-cigaretami a s odborným poradenstvím nebo bez něj.

 

Hledali se důkazy o změnách ve funkci plic, změnách v hladinách oxidu uhelnatého, o tom, jak je ovlivněna srdeční frekvence, o změnách krevního tlaku a zda existují nějaké známky vážného poškození spojeného s používáním elektronických cigaret a bylo zjištěno, že: 

  • Funkce plic se zlepšila u lidí používajících e-cigarety ve srovnání s lidmi užívajícími náhradní nikotinovou terapii. Nebyl nalezen žádný rozdíl ve srovnání e-cigaret s nenikotinovými e-cigaretami nebo s běžnou péčí. 5 z 61 studií uvedlo údaje alespoň o jednom měření funkce plic.

  • Ve většině studií byly hladiny oxidu uhelnatého nižší u těch, kteří používali e-cigarety. 39 z 61 studií uvedlo údaje o oxidu uhelnatém.

  • Většina studií prokázala sníženou srdeční frekvenci u lidí používajících e-cigarety.  9 z 61 studií uvedlo údaje o srdeční frekvenci.

  • Ve 3 studiích se zlepšil krevní tlak ve skupině e-cigaret. 12 z  69 studií uvádělo údaje o krevním tlaku a 2 studie uváděly údaje o hladinách kyslíku v krvi.

  • Počet lidí, kteří utrpěli vážná zranění, byl ve všech studijních větvích nízký. Důkazy o škodlivosti nikotinových e-cigaret jsme nezjistili, ale nejdelší sledování bylo dva roky.

Závěrem lze říci že, pokud jde o účinnost, důkazy ukazují, že vaping je nejlepším nástrojem pro odvykání. Elektronické cigarety pravděpodobně pomáhají více lidem přestat kouřit než jiné pomůcky k odvykání kouření. Na každých 100 lidí, kteří používají elektronické cigarety s nikotinem, k tomu aby přestali kouřit, může 9 až 14 úspěšně přestat, ve srovnání s pouze 6 ze 100 lidí užívajících nikotinovou substituční terapii, 7 ze 100 užívajících elektronické cigarety bez nikotinu nebo 4 ze 100 lidí, kteří žádnou podporu nevyužijí. 

Více se můžete dozvědět v nejnovější epizodě podcastu „ Pojďme mluvit o e-cigaretách “.

Zdroj: Cochrane library