Přejít k hlavnímu obsahu

Jak to bude s nikotinem?

Užívání nikotinu prošlo v posledních letech velkými změnami. V dnešní době elektonických cigaret je  nikotin dostupný s minimálními škodlivými dopady pro uživatele. Což nás opravňuje k úplnému přehodnocení našeho přístupu k této legální rekreační droze. Není tajemstvím, že lidé užívají nikotin z nějakého důvodu. Nikotin má psychoaktivní účinky, které poskytují jeho uživatelům funkční výhody a příjemné pocity, 

Neal Benowitz, světový odborník na nikotin, popsal jeho účinky v americkém v Annual Review of Pharmacology and Toxicology v roce 2009.

Užíváni nikotinu prostřednictvím tabáku u lidí vyvolává stimulaci a potěšení a snižuje stres. Zlepšení kognitivních funkcí je jedním z nejlépe prokázaných terapeutických účinků nikotinové stimulace. 

Neurovědec Paul Newhouse v roce 2018 v časopise Nicotine & Tobacco Research popsal kognitivní výhody nikotinu. 

Nikotin zlepšuje výkon při úkolech bdělosti, které vyžadují pozornost a poznání a výkon inhibice odezvy, což naznačuje, že nikotin může působit tak, že optimalizuje mechanismy pozornosti, reakce a také zlepšuje pracovní paměť u lidí.s a úzkost. Kuřáci používají nikotin k modulaci úrovně vzrušení a ke kontrole nálady v každodenním životě. Nikotin může zlepšit koncentraci, reakční dobu a plnění určitých úkolů.

S takovými vlastnostmi můžeme být  v pokušení přemýšlet o tom, proč se nikotin používá tak málo. Pravda je taková, že užívání nikotinu je silně spojeno se škodlivostí kouření a závislostí tak silnou, že ji bývalý americký chirurg C. Everett Koop ji přirovnal k závislosti na heroinu nebo kokainu. Závislosti na nikotinu způsobuje to, že lidé pokračují v kouření, i když jsou si dobře vědomi smrtelných následků.

Je problém v nikotinu?

Zdá se, že nikotin poskytuje cenné výhody lidem, jejichž život je obtížný a stresující, těm, kteří jsou náchylní k úzkosti nebo rozptýlení, nebo těm, kteří si jen užívají zvláštní kombinaci jeho povznášejících a uklidňujících účinků. Jako tomu bylo v minulosti, ještě před tím  předtím, než byly doststečně pochopeny zdravotní důsledky kouření, byla jeho prevalence velmi vysoká.

Ve Spojeném království byla v letech 1948 až 1952 prevalence kouření asi 80 % u mužů a 40 % u žen. Pro porovnání dnes ve Velké británii kouří asi 14% lidí. Drtivou hybnou silou tohoto poklesu byly intenzivní obavy ze zdravotních komplikací a  samozřejmě legislativa, která uděllala kouření méně atraktivní, dražší a obtížnější.

Takže tady je zajímavá otázka. Co když užívání nikotinu již není tak škodlivé? Co když skutečným problémem bylo vždy vdechování toxického kouře při snaze konzumovat nikotin pro jeho výhody? Už v roce 1991 se přední lékařský časopis The Lancet zamýšlel nad tím, jak by mohla vypadat situace s nikotinem po roce 2000.

Dnes jsme se dostali do pozice, kdy nikotinové produkty bez kouře, jako jsou e-cigarety, zahřívaný tabák, bezdýmný tabák nebo nikotinové sáčky, mohou poskytnout nikotin s přijatelně nízkým rizikem. Přijatelně nízkým rizikem není myšlena ale dokonalá bezpečnost. Pokud budou pokračovat inovace v designu elektronických cigaret a nakonec to povede k tomu , že kouření cigaret zcela vymizí, pak klesne i obrovské břemeno nemocí souvisejících s kouřením.

 

Co se skrývá za kontrolou tabáku (a nikotinu)?

Proč je tedy proti nízkorizikovým nikotinovým produktům tak velký odpor? Proč se vynakládá tolik úsilí a peněz k tomu aby bylo dokázáno, že jsou elektronické cigarety škodlivé? Odpověd na tyto otázky je zdánlivě jednoduchá

Za prvé, některé "studie" ukazují, že tyto produkty jsou velmi škodlivé a proto je třeba s nimi zacházet stejně jako cigaretami. Toto tvzení lze, ale jednoduše vyvrátit.  Toxiny nacházející se v krvi, slinách a moči uživatelů jsou mnohem nižší a hladiny mnohem nižší než u kuřáků. Důvěryhodné údaje ze studií ukazují na řadu výhod plynoucích z přechodu z kouření na elektronické cigarety. Naopak v současnosti existuje jen málo přesvědčivých důkazů, které by naznačovaly podstatná rizika. 

Samozřejmě neznáme dlouhodobé účinky užívání elektronických cigaret a to nás může znepokojovat, ale je jasné, že oproti kouření  jsou spíše triviální než vážné a lze je řešit, pokud a když nastanou.  Zuřivý odpor proti bezpečnějším produktům však daleko přesahuje pochybnosti o bezpečnosti nebo zájmu o blaho spotřebitelů. 

Za druhé, elektronické cigarety představují hrozbu pro existenci silné zájmové skupiny. Jako profese existuje kontrola tabáku pouze z důvodu potřeby kontrolovat vážné poškození zdraví. Významná část odborníků a pozic by mohla irelevantní a nezaměstnaná.

Celé budování kariéry, stipendia, univerzitní katedry, časopisy, konference, prosazovací kampaně a osobní prestiž protitabákových bojovníků má totiž základ na řešení školivých dopadů tabáku.Pokud toto zmizí, stane se ekvivalentem „kontroly kávy“, která už sotva existuje. To vytváří silné a zvrácené pobídky k nalezení nebo dokonce vytvoření iluze o tom že jsou elektronické cigarety škodlivé a to jen pro udržení profese. Tento střet zájmů je velký a všudypřítomný, ale paradoxně neviditelný a nikdy se o něm nemluví. Pro mnohé to však znamená, že dobré zprávy nejsou vítány a špatné zprávy jsou dobré. 

Za třetí, je možné zvýšit spotřebu nikotinu, aniž by to mělo odstrašující účinek.Vyplývá to ze základního, ale znepokojivého ekonomického argumentu. Základní poptávka po nikotinu byla kdysi velmi vysoká, ale byla potlačena poškozením zdraví  uživatelů a s tím související legislativou. 

Škody způsobené kouřením jsou také totiž součástí celkových finančních nákladů.  Elektronické cigarety a přiměřená regulace mohou tyto náklady snížit nebo zcela odstanit a spotřeba nikotinu začne opět stoupat. Mnohým bude po letech neustálého poklesu vyhlídka na zvýšení spotřeby nikotinu nepříjemná. Musíme si však uvědomit, že snaha o snížení užívání nikotinu byla řízena škodlivostí kouření, ale to není v rozporu s účinky nikotinu jako drogy. Pokud úspěšně naplníme cíl zlepšení veřejného zdraví, tyto odstrašující dopady související s kouřením už nebudou platit.

Za čtvté, pořát je tu závislost. Nahodilé a nedbalé používání slova závislost je ve veřejném zdravotnictví velmi rozšířené. Vždy stojí za to se ptát, co znamená „závislost“. Ve formální ontologii závislosti je vážná újma na zdraví nedílnou součástí definice závislosti: „Psychická dispozice vůči opakovaným epizodám abnormálně vysoké úrovně motivace, vede k riziku nebo výskytu vážné újmy na zdraví.

Zahrnutí vážné újmy na zdraví  do definice závislosti má za úkol z ni udělat něco co si zaslouží léčbu a reakci veřejného zdraví. Podobný odkaz na újmu na zdraví je také zahrnut v jiných definicích, jako jsou definice amerického Národního institutu pro zneužívání drog a Americké psychiatrické asociace. Dalo by se tedy tvrdit, že bez škod způsobených kouřem  by nikotin již nebyl klasifikován jako návykový a jednoduše by se připojil ke krátkému, ale rostoucímu seznamu psychoaktivních chemikálií, které lidé mají rádi a společnost je přijímá, jako je kofein, alkohol a stále více , kanabinoidy. Srovnání nikotinu a heroinu C. Everetta Koopa z roku 1988 bylo silně provokativní tvrzení, ale v kontextu elektronických cigaret nebo epidemie opioidů v USA je toto srovnání nepřesvědčivé.

Elektronické cigaety a bezpečnější nikotinové výrobky dnes znamenají mnohem více než jen snížení škodlivých dopadů tabáku nebo stylový způsob, jak pomoci kuřákům přestat kouřit. Dostupnost nikotinu s minimální škodou pro uživatele nás opravňuje k úplnému přehodnocení našeho přístupu k této legální rekreační droze.

Zdroj: Tabacco reporter